តារាកូនជ្រូក កូនកាត់ឡាវអាមេរិច ប្រកាសរកតួប្រុសក្នុងតំបន់អាស៊ី

0
836

ថ្មីៗនេះ Brenna Sparks តារាភាពយន្តកូនជ្រូក ដែលជាជនជាតិឡាវ នៅអាមេរិកបានប្រកាសថាចង់បានតួប្រុសដែលមកពីអាស៊ី ព្រោះនាងធ្លាប់ជួបបុរសអាស៊ីមានតែជប៉ុនប៉ុណ្នោះ។ ហើយនាងចង់ដឹងថាមានបុរសណានៅអាស៊ី ក្រៅពីជប៉ុនដែលឬទេ។ គួរបញ្ចាក់ថា Brenna Sparks មនាអាយុ២៥ឆ្នាំ នាងបានចូលប្រឡុកក្នុងភាពយន្តកូនជ្រូកនៅអាមេរិកនេះប្រមាណជាមួយឆ្នាំហើយ ហើយនាងតែងតែជួបតួប្រុសខាងប៉ែកអ៊ឺរ៉ុប តែមិនដែលបានជួបតួប្រុសជាអាស៊ីទេ ក្រៅពីជប៉ុន៕