ត្រឹមតែ៥ថ្ងៃកំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​បានឆក់យកជីវិតមនុស្សជិត ៦០នាក់

0
688

បើយោងតាមរបាយការណ៍​ប្រ​ចាំថ្ងៃ​របស់ គណៈកម្មាធិការជាតិ​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ​ពី​ថ្ងៃទី​១៣ ដល់១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ​ឲ្យដឹងថា អ្នកស្លាប់​ដោយគ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​មាន​ជិត​៦០​នាក់ ខណៈ​អ្នក​របួស​ធ្ងន់ស្រាលមានជាង​២០០​​នាក់។

របាយការណ៍​នេះបានកត់ត្រាប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ​ អំពីគ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃគឺ គិតចាំពី​ថ្ងៃទី​១៣ ដល់​១៧ ខែមេសា​ ចំនួនអ្នក​ស្លាប់​ទាំងអស់មាន​៥៩​នាក់ អ្នក​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​មាន​២៣៩​នាក់ ក្នុងគ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើង​សរុប​ចំនួន​១៣៤​លើក។ ​

ក្នុងនោះដែរ នៅ​ថ្ងៃទី​១៤ ជាថ្ងៃ​ដែលមាន​អ្នក​ស្លាប់​ច្រើនជាង​គេ​ គឺ​មាន​ចំនួន​១៧​នាក់ នៅ​ថ្ងៃទី​១៣ មានចំនួន​១៤នាក់ និង​នៅ​ថ្ងៃទៅ​១៥ មាន​ចំនួន​១៣​នាក់​៕ ប្រភព៖ គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

Loading...