បំផ្ទុះគ្រាប់ ៨លើក សម្លាប់មនុស្សច្រើនជាង ១៨៥នាក់ និងរបួសជាច្រើនរយនាក់ នៅប្រទេស ស្រីលង្កា

0
604
Loading...

យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ១៨៥នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ និងរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួស នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បេកនៅព្រះវិហារ និងសណ្ឋាគារនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កា បើតាមប្រភពពីប៉ូលីស និងមន្ទីរពេទ្យបាននិយាយ ។

យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន ៨ លើកដែរ។ ព្រះវិហារចំនួនបីនៅស្រុក Negombo, Batticaloa និងខូឈិកដានៃកូឡុំប៊ី ត្រូវបានកំណត់គោលដៅក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យ Easter ។

សណ្ឋាគារ Shangri-La, Kingsbury, Cinnamon Grand និងសណ្ឋាគារលំដាប់ទី 4 នៅ Colombo ត្រូវបានរងការវាយប្រហារផងដែរ។

រដ្ឋាភិបាលក៏បាននិយាយផងដែរថានឹងមានការហាមឃាត់ជាបណ្តោះអាសន្នលើការប្រើប្រាស់បណ្តាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសំខាន់ៗ៕