តោះ សាកល្បងភ្នែករបស់ខ្លួនឯងមើល តើអាចឃើញសត្វនៅក្នុងរូបនីមួយៗ ត្រឹមរយៈពេល ៥វិនាទីបានទេ (១១រូបភាព)

0
2250
Loading...

ប្រសិនបើអ្នកគិតថារូបភាពទាំងនេះ ជារូបភាពធម្មតានោះ អ្នកគិតខុសហើយ ព្រោះមានសត្វទកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូបភាពទាំងនេះ យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងភ្នែករបស់អ្នក ថាល្អដល់កម្រិតណា។

ប្រសិនបើអ្នកមានទំនុកចិត្តចំពោះភ្នែកខ្លួនឯង អាចសាកល្បងស្វែងរកសត្វដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូបទាំងនេះ ដែលចំណាយពេលតិចជាង ៥វិនាទី ក្នុងរូបនីមួយៗ។ តោះសាកល្បងលេងកំសាន្តកែអផ្សុក៖

១. មានពស់លាក់ខ្លួននៅក្នុងស្លឹកនេះ

២. ត្រឹម ៥វិនាទី តើអ្នករកសត្វឆ្មាឃើញឬអត់?

៣. នេះហាក់ដូចជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ក្រពើលាក់ខ្លួន

៤. ជាថ្មីម្តងទៀត សត្វពស់មួយត្រូវបានលូនចេញពីកន្លែងណាមួយ តើអ្នកឃើញឬទេ?

៥. សាកល្បងរកកំប្រុកនៅក្នុងរូបថតនេះ

៦. កង្កែបនេះ លាក់ខ្លួនបានល្អណាស់ តោះសាករកមើល

៧. ពិតណាស់មានរូបភាពពីងពាងនៅក្នុងរូបភាពនេះ តើអ្នកអាចមើលឃើញក្នុងរយៈពេលតែ 5 វិនាទីទេ?

៨. ពេលនេះ រករូបសត្វកង្កែបម្តងទៀត ប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការស្វែងរក

៩. សត្វកណ្ដូបនៅក្នុងរូប ពិនិត្យគ្រប់កន្លែងមើល។ អាចនៅជ្រុងក៏ថាបាន

១០. តើមានសត្វអូដ្ឋកវែងនៅក្នុងរូបនេះ?

១១. តោះស្វែងរករូបកូនខ្លាឃ្មុំម្ដង

១. ភាគច្រើន ប្រហែលមិនអាចរកវាឃើញឡើយ ក្នុងរយៈពេល ៥វិនាទី

២. ពេលនេះ តើអ្នកបានឃើញឆ្មាដែលកំពុងដេកឬនៅ?

៣. ពិបាកបន្តិច ព្រោះវាបញ្ចេញតែភ្នែក

៤. នេះគឹចំនុចពិសេសរបស់ពស់នេះ ដូច្នេះបើចូលព្រៃ សូមប្រយ័ត្នផង ព្រោះអាចគ្រោះថ្នាក់បាន

៥. បើមិនប្រាប់ថាកំប្រុក ប្រហែលជាអ្នកមើលមិនដឹងទេ

៦. កង្កែបនេះមើលទៅដូចជាដើមឈើ

៧. ប្រហែលមកពីពីងពាងនេះ រីកធំធាត់នៅក្នុងតំបន់គ្រោះនេះ ទើបវាមានសប្បុរដូចគ្រោះ

៨. ប្រសិនបើមិនប្រាប់ថានេះជាកង្កែប នោះគ្រប់គ្នាប្រហែលគិតថាវាជាស្លឹកឈើស្ងួតប៉ុណ្ណោះ។

៩. កណ្តូបមួយនេះដូចជា មិនពិបាករកប៉ុន្មានទេ។

១០. តើសត្វអូដ្ឋកវែងនេះ មិនពិបាកកត់សម្គាល់ទេ មែនទេ?

១១. តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ នឹងឃើញរូបខ្លាឃ្មុំ នៅក្នុងរូបថតនេះ?

ប្រសិនបើអ្នកអាចរកឃើញទាំងអស់ នោះអ្នកពិតជាមានភ្នែកល្អ ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នា ដែលអាចរកឃើញទាំងអស់នោះឡើយ សង្ឃឹមថាការធ្វើតេស្តចក្ខុខាងលើអាចជួយអ្នកធូរស្រាល បន្ទាប់ពីការងារដ៏លំបាកពេញមួយថ្ងៃ៕