អ្នករត់កង់បីជាច្រើនពាន់នាក់ មកទទួលយកការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ចរាចរណ៍ និងប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរ (មានរូបភាព)

0
939
Loading...

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយសេចក្ដីប្រកាសឱ្យអ្នករត់ម៉ូតូកង់បីទាំងអស់ មករៀន និងប្រលងយកប័ណ្ណបើកបររួចមក គេសង្កេតឃើញថា មានបងប្អូនអ្នកបើកបរកង់បីជាច្រើនបានមកចុះឈ្មោះចូលរៀន និងប្រលង ។

ជាក់ស្ដែង កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩នេះ គឺជាវគ្គទី៨ នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលពីច្បាប់ចរាចរណ៏ផ្លូវគោកដែលមានអ្នកបើកបរត្រីចក្រយានយន្តចំនួន ១៤៣៥នាក់ មករៀនពីច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃ។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរ ក្នុងចំណោះអ្នកដែលបានមកដាក់ពាក្យប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរ ក្នុងនោះអ្នកជាប់មានរហូតដល់ ៤៧% ឯណោះ៕