ត្រៀមៗ ដាច់ភ្លើងទៀតហើយ! ដាច់ពីព្រឹកដល់ ល្ងាច ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ ថ្ងៃទី១២ តាមតំបន់មួយចំនួន និងតាមពេលវេលា

0
1141
Loading...

ភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩​ ​រហូតដល់ថ្ងៃទី១២​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៩​ នៅតំបន់មួយចំនួន​ទៅតាមពេលវេលា​ និងទីកន្លែង ដូចខាងក្រោម៖