ជនជាតិចិន កាយដី កាត់ផ្ដាច់ផ្លូវ មិនឱ្យខ្មែរឆ្លងកាត់ ចូលឆ្នេរមាស ឆ្នេរពេជ្រ នៅស្រុកព្រៃនប់ (មានវីដេអូ)

0
1656
Loading...

ព្រះសីហនុ៖ កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ មហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើល និងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះវីដេអូ ដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម ដោយគណនី Tna Daily ដែលក្នុងនោះ គេឃើញថា មានករណីកាយផ្ដាច់ផ្លូវមួយកន្លែងនៅស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលធ្វើឡើងដោយជនជាតិចិន ក្នុងគោលបំណងមិនឱ្យជនជាតខ្មែរ មិនឱ្យធ្វើដំណើរចូលទៅឆ្នេរមាស ឆ្នេរពេជ្រ នៅស្រុកព្រៃនប់។

បើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានគណនីខាងលើ បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា ‹‹ភូមិស្មាច់ដែង ឃុំរាមស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ មានការកាត់បំផ្លាញផ្លូវដោយជនជាតិចិនមិនអោយខ្មែរបានធ្វើដំណើរចូលទៅឆ្នេរមាសឆ្នេរពេជ្របានឡើយ››។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមវីដេអូ អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ បានធ្វើការសាកសួរពីមូលហេតុនៃការកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវ មិនឱ្យប្រជាជនខ្មែរធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បែបនេះ ជនជាតិចិនរូបនោះបានអះអាងថា ផ្លូវមួយខ្សែនោះខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាអ្នកធ្វើ ចង់កាត់ ឬចង់ទុក្ខជាសិទ្ធរបស់ខ្លួន បើចង់ឆ្លងកាត់ឱ្យប្រជាជនខ្មែរដើរកាត់ព្រៃ។

រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបកស្រាយណាមួយឡើយ៕ ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក

ចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមទសស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Posted by Tna Daily on Wednesday, May 29, 2019

Posted by Tna Daily on Wednesday, May 29, 2019

Posted by Tna Daily on Wednesday, May 29, 2019

Posted by Tna Daily on Wednesday, May 29, 2019