មានស្រះ មានស្រែ សាកល្បងចិញ្ចឹមបង្កងប្រភេទថ្មីម្ដងមើល៍ ដើម្បីរកចំណូលបន្ថែម កុំទុកចោលអី

0
5125
Loading...

មួយរយៈក្រោយនេះឃើញថា មានបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនធំ ងាកមកចិញ្ចឹមបង្កងប្រភេទថ្មីដើម្បីចំណូលបន្ថែមទៀត ក្រៅពីរបរស្រែចំការ ដាំ​ដុះ​ និង ​ចិ​ញ្ចឹម​សត្វផ្សេងៗទៀត។ ដើម្បីឱ្យ​ជីវភាព​របស់​ប្រជាកសិករ​មានការ​ប្រែប្រួល​រីកចម្រើន​ខ្លាំង​ ជាពិសេសដែលមាន​ដី​ធំ​អាច​ជីក​ស្រះ​ចិញ្ចឹម​ត្រី​ ឬ​ បង្កង​បាន ឬអ្នកដែលមានដីស្រែ គេ​ក៏​អាច​ទាញយក​ផល​ពី​ការចិញ្ចឹម​ត្រី​ ឬ​ បង្កង​ថែមទៀត ។​

នៅលើបណ្ដាញមានហ្វេសប៊ុកផ្លូវការមួយចំនួន គេបានបង្កោះបង្ហាញពីការចិញ្ចឹមព្រមទាំងលក់កូនបង្កងប្រភេទថ្មីនេះ និងមានផ្ដល់បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមផងដែរ ដូចជាផេកឈ្មោះ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹម បង្កង-CrayFish និង Crayfish ខ្មែរ ខាងក្រោមនេះ៖

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពផ្សេងៗទៀត៖