ដំណឹងល្អ! តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ធ្លាក់ចុះបន្តិចទៀតហើយ

0
477
Loading...

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ បានធ្លាក់ចុះបន្តិច ដោយចុះមកត្រឹម ២.៩០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 ប៉ុន្តែឡើង ២.៦០០រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត។