សម្ដេចតេជោចាត់ទុកថា ករណីនៅថ្ងៃនេះជា «ការឆ្លងចូលសហគមន៍» (វីដេអូ)

0
594
Loading...

សម្ដេចតេជោចាត់ទុកថា ករណីនៅថ្ងៃនេះជា «ការឆ្លងចូលសហគមន៍» ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅភ្នំពេញ សៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ និងមណ្ឌលគិរី។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖