រកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន​ ០៨នាក់បន្ថែម​ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា

0
820
Loading...

យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ចំនួន​ ០៨នាក់​ (ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៌៍ ២៨វិច្ឆិកា)​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ។ ចំពោះករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មី មានស្ត្រី ៥នាក់ បុរស ៣នាក់ (កុមារ៉ាអាយុ ៧ឆ្នាំម្នាក់)។

ព័ត៌មានសម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖