រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន ៣នាក់បន្ថែមជាជនជាតិខ្មែរ សុទ្ធតែជាករណីនាំចូល

0
457
Loading...

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្ពុជា រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០៣នាក់ ដែលជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស និងមិនមានករណីជាសះស្បើយឡើយ។ សូមអានព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោមនេះ ៖