ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អាចជាអ្នកឆ្លងមុនគេបង្អស់ នៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា

0
693
Loading...

ក្រសួងសុខាភិបាល បានបង្ហាញរូបភាពអ្នកនាង ឆែម សូនីតា និងលោក តាំង សេវិនអាប់ ដែលអាចជាអ្នកឆ្លងមុនគេបង្អស់ នៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា និងជាករណីជាសះស្បើយក្រោយការបង្ករោគហើយ និងអាចជាប្រភេទទី១ នៃការចម្លងសម្រាប់ ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆកា ពីករណីនាំចូលមកកម្ពុជាក្នុងកំឡុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

ដូច្នេះចំពោះអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយ បុគ្គលទាំង២ខាងលើចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលា ដល់ ១៧ វិច្ឆកា ទោះមានចេញរោគសញ្ញាក្ដី ឬមិនចេញក្ដីសូមមេត្តាមកធ្វើតេស្ដរកមេរោគកូវីដ១៩ ដើម្បីចៀសវាងការរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសហគមន៍ ។

សេចក្ដីជូនដំណឹងលម្អិតសូមអានលិខិតខាងក្រោមនេះ៖