ក្រសួងអប់រំ សម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យបើកគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញ

0
756
Loading...

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆកា ត្រូវបិទបញ្ចប់។

ក្នុងនោះដែរ សាលានឹងបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ តែត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ (SOP) ។

ចំពោះសាលារៀនឯកជន ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតិឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ៕