Moderna ប្តឹង Pfizer លើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩

0
124
Loading...

Moderna បានប្តឹង Pfizer និងដៃគូអាល្លឺម៉ង់ BioNTech កាលពីថ្ងៃសុក្រ សម្រាប់ការរំលោភប៉ាតង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដំបូងដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានចម្លងបច្ចេកវិទ្យាដែល Moderna បានបង្កើតអស់ជាច្រើនឆ្នាំមុនជំងឺរាតត្បាតទៅទៀត។

Moderna បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថា បណ្តឹងដែលស្វែងរកការខូចខាតផ្នែកហិរវត្ថុ ត្រូវបានដាក់នៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Massachusetts និងត្រូវដាក់នៅតុលាការក្នុងតំបន់ Duesseldorf ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរ។

លោក Stephane Bancel នាយកប្រតិបត្តិ Moderna បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា “យើងកំពុងដាក់ពាក្យបណ្តឹង ដើម្បីការពារបច្ចេកវិទ្យា mRNA ដែលយើងបានត្រួសត្រាយ និងវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លាក្នុងការបង្កើត និងធ្វើប៉ាតង់ក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍មុនការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩” ។

Moderna Inc (MRNA.O) និង Pfizer Inc (PFE.N) ជាមួយ BioNTech SE (22UAy.DE) គឺជាក្រុមដំបូងគេដែលបង្កើតវ៉ាក់សាំងសម្រាប់វីរុសកូរ៉ូណា ដែលរកចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារ។

រដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថអាមេរិកបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់សម្រាប់វ៉ាក់សាំងកូវីដ ជាលើកដំបូងដល់ Pfizer/BioNTech ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 បន្ទាប់មក Moderna ត្រូវបានអនុញ្ញាតិមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់។

គួរឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដរបស់ Moderna បាននាំមកនូវប្រាក់ចំណូលចំនួន 10.4ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះ ខណៈដែលវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer ទទួលបានប្រហែល 22ពាន់លានដុល្លារ។

Pfizer បាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនមានទំនុកចិត្តលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្លួន និងការពារប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់នេះ។

អ្នកនាំពាក្យរបស់ Pfizer បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលថា “យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះវិវាទដែលបានផ្តល់ឱ្យវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ គឺផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា mRNA កម្មសិទ្ធិរបស់ BioNTech និងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ BioNTech និង Pfizer” ។

Moderna អះអាងថា មុនពេលជំងឺរាតត្បាតនេះ ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNtech មិនមានបច្ចេកវិទ្យាវ៉ាក់សាំង mRNA នោះទេ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែល Pfizer និង BioNtech បង្ហាញបេក្ខជនសម្រាប់ការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង “ពួកគេបានសម្រេចចិត្តធ្វើការកែប្រែគីមីដូចគ្នាទៅនឹង mRNA ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Moderna បានបង្កើតជាលើកដំបូងអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ” ។ នៅក្នុងន័យវិទ្យាសាស្រ្ត វ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer និង BioNtech “ប្រើការកែប្រែគីមី 1-methylpseudouridine ដូចគ្នានៅក្នុងរូបមន្ត lipid nanoparticle ជាវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ដែលមានប៉ាតង់របស់ Moderna”។

Moderna គ្រាន់តែស្វែងរកការខូចខាតសម្រាប់ការលក់របស់ Pfizer ដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 8 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 ប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ Moderna បានសន្យាដោយស្ម័គ្រចិត្តថា នឹងមិនអនុវត្ត “ប៉ាតង់របស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលផលិតវ៉ាក់សាំងដែលមានបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតឡើយ ដើម្បីឱ្យជំងឺរាតត្បាតនេះបញ្ចប់ឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន” ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បច្ចុប្បន្ន វ៉ាក់សាំងនេះងាយស្រួលប្រើសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន Moderna ស្វែងរកសំណងសម្រាប់ការបន្តលក់វ៉ាក់សាំង និងការបាញ់ថ្នាំរបស់ Pfizer និង BioNtech ។

Moderna អះអាងថាគោលដៅរបស់ពួកគេគឺ “ដើម្បីការពារបច្ចេកវិទ្យា mRNA  ការវិនិយោគ និងប៉ាតង់ របស់ពួកគេ ព្រមទាំងដើម្បីធានាថាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាត្រូវបានគោរព”៕