មហាជនប្រតិកម្ម រឿងបុរសម្នាក់បង្កហេតុធ្វើអូនតូចបាត់បង់ជីវិតប្រែជាស្ងាត់ជ្រាប ស្របពេលរឿង Sky And Reach បែរជាល្បីផ្ទុះខ្លាំង

មហាជនជាច្រើននាក់ឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វីបានរឿងបុរសដែលបានបុកដល់អូនតូច ដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវីត ធ្លាក់ដល់ណាដល់ណីហើយ បានជាស្ងាត់ឈឹង។

0
46
Loading...

មហាជនជាច្រើននាក់ឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វីបានរឿងបុរសដែលបានបុកដល់អូនតូច ដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវីត ធ្លាក់ដល់ណាដល់ណីហើយ បានជាស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹង ឬក៏រឿងត្រូវចប់ត្រឹមនេះ។

ជនបង្ក

ជាក់ស្តែង យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយបានបង្ហោះសារសួរក្នុងបណ្តាញសង្គមថា ស្ងាត់ណាស់ ស្ងាត់ណាស់
តើរឿងនឹងបន្ដនិតីវិធីច្បាប់ដល់ណាហើយ ឬចប់ត្រឹមលុយ ២៥០០ដុល្លារ​​? បន្ទាប់បង្ហោះសារនេះរួច ក៏សង្កេតថាមាន មហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិគាំទ្រសំណេរនេះ ព្រមទាំងសួរថាជនបង្កទៅដល់ណាហើយ ម៉េចបានជាស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹង? ឬជីវិតមួយបញ្ចប់ត្រឹម២៥០០ដុល្លារ?

សារគណនីហ្វេសប៊ុកម្នាក់ដែលឆ្ងល់ថាជនបង្កទៅដល់ណាហើយ?

យ៉ាងណាមិញ ក្នុងខណៈពេលនេះខាងសមត្ថកិច្ច មិនទាន់មានការបញ្ជាក់រឿងរ៉ាវនេះនៅឡើយ៕

មតិមហាជន