ទោះហ្វែនៗចង់ឲ្យត្រូវគ្នា តែម៉ា នីន បាននិយាយពាក្យមួយឃ្លានេះថា…. ដូច្នេះ ពួកគេបែកគ្នាមែនទេដឹង?

អតីតសង្សាចាស់របស់ សុភិទិ អ្នកនាង ម៉ានីន បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងតារារូបនេះ បានបែកគ្នាទៅហើយ ដោយរាប់អានជាមិត្តវិញ។

0
35

អតីតសង្សាចាស់របស់ សុភិទិ អ្នកនាង ម៉ានីន បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងតារារូបនេះ បានបែកគ្នាទៅហើយ ប៉ុន្តែអាចនិយាយបានពួកគេនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិជំនួសពាក្យថាសង្សាជំនួសវិញ។

ឡុង ម៉ានីន

ដោយឡែក អ្នកលក់អាជីវកម្មតាមអនឡាញរូបនេះ​ បានបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹង អតីតបេក្ខជនក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរមួយថា មិនបានធ្វើសង្សា សុំត្រឹមជាមិត្តល្អ ដែលសារនេះ គឺបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរបានបែកគ្នាហើយ ប៉ុន្តែនៅតែរាប់អានគ្នាត្រឹមជាមិត្តភក្តិទៅវិញ ស្របពេលដែលស្នាមសាក់ឈ្មោះ ម៉ានីន នៅជាប់សាច់របស់ភិទិ នៅឡើយក្តី។

សុភិទិ និងឡុង ម៉ានីន

យ៉ាងណាមិញ ចំពោះរឿងរ៉ាវអ្នកទាំងពីរ ក៏ហាក់បីដូចជានៅស្រពិចស្រពិលនៅឡើយ ប៉ុន្តែឃើញថាហ្វេនៗជាច្រើន គឺពិតជាចង់អោយអ្នកទាំងពិរត្រូវគ្នាវិញណាស់៕

ឡុង ម៉ានីន
សុភិទិ និងឡុង ម៉ានីន
Loading...