ការផឹកកាហ្វេក្រោយពេលមានផ្ទៃពោះ ជួយកាត់បន្ថយជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២

0
68
Loading...

យោងតាម គេហទំព័រសុខភាព ស្ត្រីដែលមានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌ ទំនងជា ១០ ដងក្នុងការវិវត្តទៅជាជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ នាពេលអនាគតជាងស្ត្រីធម្មតា។

កាលពីមុន ការសិក្សាបានរកឃើញសមាសធាតុសកម្មជីវសាស្រ្តនៅក្នុងកាហ្វេ (ដូចជាប៉ូលីហ្វេណុល) ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការថយចុះហានិភ័យនៃជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌។

ដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវគឺលោកស្រី Cuilin Zhang – នាយក GloW សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសម្ភព និងរោគស្ត្រីនៅសាលាវេជ្ជសាស្ត្រ Yong Loo Lin នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី (NUS Medicine) ។ មុខវិជ្ជាសិក្សាគឺស្ត្រី ៤.៥០០ នាក់ដែលមានប្រវត្តិជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌។ ស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានគេតាមដានអស់រយៈពេលជាង ២៥ ឆ្នាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរវាងការទទួលទានកាហ្វេជាប្រចាំ និងហានិភ័យនៃជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ នាពេលអនាគតរបស់ពួកគេ។

លទ្ធផលនៃការសិក្សាបានបង្ហាញថា ហានិភ័យនៃជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ ថយចុះចំពោះស្ត្រីដែលផឹកកាហ្វេដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនបន្ទាប់ពីមានផ្ទៃពោះ។

ជាពិសេសអ្នកដែលផឹកកាហ្វេ ៤ ពែង ឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃ មានហានិភ័យនៃការវិវត្តទៅជាជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ តិចជាង ៥៣% ជាងអ្នកចូលរួមដែលមិនផឹកកាហ្វេមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនទាល់តែសោះ។

ហានិភ័យនៃជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ ថយចុះ ១០% ចំពោះស្ត្រីដែលផឹកកាហ្វេ ១ ពែង ឬតិចជាងនេះ។ ចំពោះអ្នកដែលផឹកកាហ្វេពីរទៅបីពែងក្នុងមួយថ្ងៃ ហានិភ័យនេះបានថយចុះ ១៧ ភាគរយ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកស្រាវជ្រាវមិនបានរកឃើញទំនាក់ទំនងសំខាន់រវាងកាហ្វេដែលគ្មានជាតិកាហ្វេអ៊ីន និងហានិភ័យនៃជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ នោះទេ។ ពួកគេណែនាំថា វាអាចបណ្តាលមកពីស្ត្រីដែលទទួលទានកាហ្វេគ្មានជាតិកាហ្វេអ៊ីនមានតិចតួច។

តាមរយៈការសិក្សា អ្នកជំនាញក៏បានរកឃើញដែរថា ការជំនួសភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករ និងផ្អែមសិប្បនិម្មិតជាមួយកាហ្វេដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីន ក៏បានកាត់បន្ថយជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ ដែរ។

សរុបមក ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការផឹកកាហ្វេគ្មានជាតិកាហ្វេអ៊ីន ២-៥ ពែងដោយគ្មានជាតិស្ករ និងទឹកដោះគោមានជាតិខ្លាញ់ពេញ/ខ្លាញ់ខ្ពស់ក្នុងមួយថ្ងៃអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន រួមទាំងអ្នកដែលមានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមមានផ្ទៃពោះផងដែរ៕ ប្រភពពី៖ healthcare