អឺស និយាយត្រង់ៗអញ្ជឹងម៉ង? លោក ហេរ៉ូ និយាយថា សហព័ន្ធធ្វើការសព្វថ្ងៃនេះ ពុករលួយ និង..?

ពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះ លោក ហេរ៉ូ បានចេញនិយាយថាសហព័ន្ធសព្វថ្ងៃនេះ មានតែអំពើពុករលួយ ដកដាក់នរណាបានតាមចិត្ត។

0
42
Loading...

នាពេលថ្មីៗនេះ ពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះ លោក ហេរ៉ូ បានចេញមុខបកស្រាយរឿងក្នុងសង្គមខ្មែរមួយ ដោយលោកបញ្ជក់ថានៅក្នុងសហព័ន្ធ គឺពោរពេញដោយភាពពុករលួយ បក្សពួកនិយម នេះបើបើតាមការអះអាងរបស់លោក។

លោក ហេរ៉ូ

ដោយឡែក យោងតាមការបញ្ជាក់របស់ពិធីកររូបនេះ លោកបានធ្វើវាយប្រហារចំៗតែម្តងៗ ដោយមានទាំងឈ្មោះអ្នកដឹកនាំមកក្នុងសហព័ន្ធកម្ពុជាទៀតផងដែរ។ ក្នុងសំណេរលោក បានបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធសព្វថ្ងៃនេះ នៅធ្វើការតែ ៣នាក់ (ពុករលួយ បក្សពួកនិយម)។

លោក ហេរ៉ូ
សំណេររបស់លោកហេរ់ូ

យ៉ាងណាមិញ ពេលនេះប្រជាជនជាច្រើន បានបញ្ចេញមតិ រង់ចាំការបកស្រាយហេតុផល ពីសំណាក់ប្រធានសហព័ន្ធផងដែរ៕