លុយច្រើនអញ្ជឹងតើបានខ្មឺតម្លេះ! មើល​អាណាចក្រ​ជំនួញទាំង ១៣ របស់អតីតសង្សាររបស់ Aum រាប់ត្រួសៗជិត ១០០លាន

0
57

ខណៈនេះ លោក កំពុងក្លាយជាបញ្ហាចាប់អារម្មណ៍លើបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ President Pratarnwong Phornprapha ដែលជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីម្នាក់ បន្ទាប់ពីបែកគ្នាជាមួយ អាំ (Aum Patchrapa) លំដាប់កំពូលតារាថៃ។

សម្រាប់ ហាយសូ Pok ឬ Pocket President Pratarnwong Phornprapha ជានាយកក្នុងក្រុមហ៊ុនចំនួន ១៤ ហើយនៅតែដំណើរការក្រុមហ៊ុនចំនួន ១៣ គឺ

១. Siam Motors Industry Co., Ltd. ធ្វើអាជីវកម្មលក់រថយន្តលើកជាមួយឧបករណ៍ដំឡើង និងគ្រឿងបន្លាស់ ដើមទុនចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នគឺ ៤៥ លានបាត (១,៣៣៤ លានដុល្លារ) ។

២. Siam at Siam Co., Ltd. ដំណើរការអាជីវកម្មសណ្ឋាគារ រមណីយដ្ឋាន និងបន្ទប់ ដើមទុនចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នគឺ ២០០ លានបាត (៥,៩២៩លានដុល្លារ)។

៣. ក្រុមហ៊ុន P.P.N. Marketing Co., Ltd. ធ្វើអាជីវកម្មជួលរថយន្ត ផ្តល់សេវាកម្មជួលឡានដឹកទំនិញ ដើមទុនចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នគឺ ១០០ លានបាត (២,៩៦៤ លានដុល្លារ) ។

៤. Siam JWD Logistics Co., Ltd. ផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ដើមទុនចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នគឺ ២០ លានបាត (៥,៩២៩ សែនដុល្លារ) ។

៥. ក្រុមហ៊ុន PPN Rental and Service Co., Ltd. អ្នកម៉ៅការបើកបររថយន្ត Forklift នៅក្នុងរោងចក្រ និងឃ្លាំង។ បច្ចុប្បន្ននេះ ដើមទុនចុះបញ្ជីមានចំនួន ១០លានបាត (២,៩៦៤សែនដុល្លារ)។

៦. ក្រុមហ៊ុន P.P.N. Professional Operator Service Co., Ltd. ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មអ្នកម៉ៅការសម្រាប់ការបើកបររថយន្តក្នុងរោងចក្រ និងឃ្លាំង។ ដើមទុនចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នគឺ ១០ លានបាត (២,៩៦៤សែនដុល្លារ) ។

៧. Siam Material Handling Co., Ltd. ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលក់រាយគ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តថ្មី។ ដើមទុនចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នគឺ ២០ លានបាត (៥,៩២៩សែនដុល្លារ) ។

៨. Siam Backpack Co., Ltd. ដំណើរការអាជីវកម្មរមណីយដ្ឋាន និងខុនដូ។ បច្ចុប្បន្ន ដើមទុនចុះបញ្ជីមានចំនួន ៤,៥លានបាត (៥,៩២៩សែនដុល្លារ)។

៩. ក្រុមហ៊ុន Rever Automotive Co., Ltd. ដែលទើបតែបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ដោយធ្វើការលក់រាយ លក់ដុំ ចែកចាយ នាំចូល និងនាំចេញរថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់ គ្រឿងបរិក្ខារ និងផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ។ ដើមទុនចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នគឺ ១៥៦ លានបាត (៤,៦២៤លានដុល្លារ)។

១០. ក្រុមហ៊ុន POEM Corp Co., Ltd. ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ដោយវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ ដែលបច្ចុប្បន្នមានដើមទុនចុះបញ្ជីមានចំនួន ៥ លានបាត (១,៤៨២សែនដុល្លារ) ។

១១. ក្រុមហ៊ុន PTW Food Co., Ltd. ធ្វើអាជីវកម្មលក់ផលិតផលអាហារ។ ដើមទុនចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នគឺ ១៧,៥លានបាត (៥,១៨៨សែនដុល្លារ) ។

១២. Siam Advance Technology Relations Co., Ltd. ធ្វើអាជីវកម្មលក់រថយន្តថ្មី ឡានដឹកទំនិញ និងរថយន្តធុនធ្ងន់ផ្សេងៗទៀត។ ដើមទុនចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នគឺ ២៥ លានបាត (៧,៤១១សែនដុល្លារ) ។

១៣. Siam At Pattaya Co., Ltd. ដំណើរការអាជីវកម្ម បន្ទប់ បន្ទប់ទទួលទានអាហារ ដើមទុនចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្ន ២៥០ លានបាត (៧,៤១១លានដុល្លារ) ។

សម្រាប់ Por-Phanwong គឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់ Pornpinit Phornprapha ដែលជាម្ចាស់សណ្ឋាគារហ៊ីប [email protected] ដោយ Pornpinit គឺជាកូនប្រុសរបស់បណ្ឌិត Thavorn Phraprapha ដែលជាការចាប់ផ្តើមនៃគ្រួសារ “Phornprapha” ដែលជាអ្នកនាំចូលរថយន្ត Nissan និងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Siam Motors ទាំងនាំចូលរថយន្ត និងផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីន និងបានពង្រីកអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀត៕ ប្រភព៖ បរទេស